Webcasts & Webinars

La solució perfecta per no perdre el coneixement

La palabra webcast es refereix a transmissión de vídeo a través d’Internet i el concepte de webinar combina el vídeo amb diapositives sincronitzades. Ambdues tecnologies són molt útils per congressos i seminaris online. La tècnica webinar permet reproduir una ponència amb un nivell de realisme molt alt i introdueix grans avantatges respecte el directe.

Al participar en un congrés, seminari o classe magistral, sovint voldríem tornar a escoltar una conferència, duplicar-nos per assistir a dues ponències paral·leles, escoltar amb deteniment certa part d’un discurs, o senzillament, transmetre aquella informació rellevant a altres persones i evitar problemes d’agenda.

Amb aquest tipus de servei, Maia Media transporta el coneixement més enllà del directe del congrés. Transmetem la informació completa de ponències i conferències per portar-la fins el teu lloc de treball, evitant aquelles fotocòpies resums on es perden matisos importants como l’entonació, les mirades, l’accés directe a la informació que ens interessa o simplement, la sensació de realisme que ens ajuda a no perdre la concentració i a treure el màxim profit del temps invertit.

A més, els webcast/webinar de Maia Media poden ser multiidioma, de manera que s’incorporen elements com la transcripció literal o el doblatge a diferents idiomes, de manera que es minimitzin els obstacles per no perdre detall del discurs, i incorporen cercador per poder tenir un accés directe a la informació desitjada.