E-learning

Convertim informació en píndoles de coneixement

La tecnologia multimèdia ajuda a conceptualitzar idees. A partir d’informació textual i/o visual, Maia Media treballa els continguts per ajudar a simplificar i fer entendre alguns conceptes gràcies a la incorporació d’animacions i vídeos.

D’aquesta manera, obtenim un petit mòdul de coneixement que podrà ser reutilitzat tantes vegades com sigui necessari i que combinat amb altres mòduls permetrà crear recorreguts d’aprenentage personalitzats per a cada persona.

Per a les empreses significa una manera de formar el seu personal amb garanties amb avantatges quantificables com:

  • Estalvi de temps al no requerir desplaçaments
  • Estalvi econòmic al permetre la reutilització de continguts i materials
  • Possibilitat de fer un seguiment real del seguiment del curs per part dels participants
  • Materials multimèdia per a una millor comprensió
  • Sistemes d’autoavaluació
  • L’e-learning facilita la introducció del personal en l’ús de les noves tecnologies i dóna una imatge innovadora de l’empresa.

    A més, Maia Media proporciona el suport tecnològic necessari: des de la plataforma fins a la creació de continguts didàctics (en format CD-ROM, Webcast o Webinar).