Assessoria Internet

Quina és la teva imatge a Internet?

Maia Media disposa de consultors homologats per ACC1Ó que et permetran obtenir els ajuts corresponents al pla 2BDigital: Internet com a eina de màrqueting internacional. Més informació

Avui en dia la presència a Internet de la nostra empresa ja no es limita única i exclusivament a tenir un domini propi i un portal web. La tecnologia canvia, els usos d’Internet també, els canvis són continus i hi ha molts factors que cal tenir en compte per gaudir d’un bon posicionament a la xarxa. Avui, més que mai, és important tenir una estratègia comunicativa coherent i continuada en el temps. La comunicació on-line permet posar al mateix nivell diferents tipus d’empreses, cosa que dóna grans oportunitats a les companyies que utilitzin la creativitat, la imaginació i el coneixement de saber explotar les diferents eines que tenim a l’abast.

Comencem per la teva web

Maia Media desenvoluparà i mantindrà el teu portal web.
La pàgina web de la teva empresa serà la teva imatge al món virtual. És important que aquesta segueixi la mateixa estratègia comunicativa que has fet servir en altres canals. No pots oblidar el missatge que vols donar, a qui va dirigida, quins objectius persegueixes, com analitzaràs si aconsegueixes els objectius perseguits. Cal tenir presents moltes coses, no només disseny i tecnologia.

Situem la teva empresa a la Web 2.0

Internet ha deixat de ser unidireccional i gràcies a l’evolució d’aquest cap a l’anomenada Web 2.0 o web social, les fonts d’informació provenen de molts punts diferents.
Per aquest motiu, és important planificar una estratègia tenint en compte, no només què volem dir de la nostra empresa, sinó gestionant el que els altres diuen de nosaltres.
Quines vies de comunicació amb els nostres usuaris utilitzarem? Facebook, Twitter, Youtube, Zeniting, etc.? Quina és la més adequada per cada cas? Hem de fer un bloc? Hem de donar resposta a les crítiques que rep la nostra empresa?

Fem la teva web accessible des dels telèfons mòbils

L’accés a Internet ja no és exclusiu dels ordinadors amb grans pantalles. Avui en dia l’accés des de terminals mòbils és cada dia més estès, per tant haurem de pensar en com fer accessible el nostre coneixement a tohom, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.
Maia Media adapta webs per a terminals mòbils i realitza aplicacions per a iPhone, Blackberry i terminals que funcionen en Android.

Posicionem la teva web als cercadors

Els cercadors van rastrejant contínuament la xarxa i decideixen quins continguts són els més rellevants. Els mecanismes per decidir aquest rellevància són complexos i no podem intervenir-hi en tots, però sí que podem millorar el nostre posicionament tenint present alguns aspectes des del mateix inici del desenvolupament per a que la nostra web sigui SEO (Search Engine Optimization).

T’ajudem a obtenir dades per fer l’anàlisi i seguiment del teu web

Quan és fa qualsevol inversió, ens interessa conèixer el retorn d’aquesta. Per aquest motiu, és important saber què passa un cop hem arrencat el nostre projecte: quantes visites tenim? augmenten o disminueixen segons les accions que realitzem? quin continguts interessen més?

Introducció de mètodes de promoció i publicitat per la teva web

Per reforçar la nostra visibilitat als cercadors existeixen eines de pagament com Google Adwords. Això ens permet ressaltar el nostre portal quan un usuari realitza una cerca utilitzant una paraula clau que hem considerat prèviament que ens defineix. Només pagarem en el cas que l’usuari cliqui sobre l’enllaç i accedeixi al nostre web i podrem limitar el nostre pressupost en publicitat on-line.​​​